Stortingshøring

Daglig leder, Audun Reithaug, kom med innspill til Familie- og kulturkomitéens høring på Kulturbudsjettet på Stortinget i dag. Ikledd Frida Ånnevik-genser kom vi bl.a. med innspill om opprettelse av nye kunstnerstipend til tekstforfattere som skriver på norsk og oppfordringer til mer Nordisk samarbeid om turnéer og eksport.

Les hele innspillet her.

Høring 2018.png