Innkalling til Landsmøtet 2019

Innkalling med foreløpig saksliste, forslag til årsmelding, regnskap, budsjett og strategiplan skal sendes ut senest 4 uker før landsmøtedato. Saker som medlemmer vil ha opp må være styret i hende senest 3 uker før landsmøtet. Endelig saksliste, sakspapirer og forslag fra valgkomiteen skal sendes ut senest 2 uker før landsmøtet.

Saksliste

Forslag til årsmelding med regnskap

Forslag til budsjett

Strategiplan 2017 - 2020

Vedtekter for Norsk Viseforum