Personvernerklæring

Norsk Viseforum følger gjeldende europeisk og norsk personvernlovgivning og arbeider aktivt med forhold rundt personvern for å forsikre at vi behandler dine personopplysninger på en ansvarlig og sikker måte.
Audun Reithaug er på vegne av Norsk Viseforum behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

 Hvis du har spørsmål vedrørende vårt arbeid med personvern eller hvordan vi behandler dine personopplysninger, så er du alltid velkommen til å kontakte oss på:
post@viseforum.no

Personopplysninger som lagres

Norsk Viseforum vil samle personopplysninger om deg innenfor omfanget av de tjenester vi tilbyr.
Innsamlingen og den påfølgende behandlingen av dine personopplysninger er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle våre plikter overfor deg i henhold til våre brukervilkår eller som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen av opplysningene.

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre medlemmer:

  • Navn
  • Telefon Nummer
  • E-postadresse
  • Adresse
  • Kjønn
  • Fødselsdato

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.
Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til følgende adresser:


post@visforum.no
sara@viseforum.no